Latitudinariáni

Jsou lidé, kteří jdou rádi proti proudu a cíleně se chtějí odlišovat od ostatních. Někdy je v tom skryta pýcha, někdy snobismus, velmi často však touha po tom kráčet svou vlastní cestou bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. Právě tito lidé bývají velmi kreativní a jsou tak trochu latitudinariáni, to znamená volnomyšlenkáři a tolerantní lidé.
 

Odlišný životní styl

Pro tyto lidi je typické, že mají tak trochu odlišný životní styl, který někomu imponuje, jiného zase vydatně irituje. Ten se může projevovat různými způsoby. Například se mohou rádi ubytovávat v mobilních domech , i když by měli dostatek financí třeba i na třígenerační vilu. Ale tento způsob je jim blízký právě pro lásku ke svobodě, která je jednou z jejich typických vlastností.